VOER - een afkorting van Visies Op Erfgoed & Ruimte - is een online platform dat opinies presenteert op het gebied van erfgoed in de ruimtelijke ordening. De afkorting VOER staat symbool voor de missie: uiteenlopende visies rondom erfgoed en ruimte presenteren en hiermee food for thought, 'denkvoer' of kortweg 'voer' te leveren.
Bomenplan voor Vreewijk

Bomenplan voor Vreewijk

Voor de Rotterdamse wijk Vreewijk is een bomenplan gemaakt met als doel het behoud en het beheer van oude en bijzondere bomen. Op andere plekken heeft de gemeentelijke Bomenstructuurvisie echter nog lang niet het bedoelde effect.
Koloniaal erfgoed in Dar es Salaam

Koloniaal erfgoed in Dar es Salaam

Hoe verhouden inwoners van Dar es Salaam zich tot de historische bebouwing in hun stad? In dit reisverslag geeft Sofia Opfer een persoonlijke kijk op de ambigue houding ten opzichte van het erfgoed in de Tanzaniaanse miljoenenstad.
Recente artikelen
De groene contramal

De groene contramal

In de vernieuwing van stadswijken speelt het openbaar groen een ondergeschikte rol. Het belang van groen moet hoger op de agenda. Meer ruimte om bewoners bij het groenbeheer te betrekken kan daarbij helpen.
Bibliotheekvisioen op de Neude

Bibliotheekvisioen op de Neude

Veel Utrechters zien graag een bibliotheek in het voormalige postkantoor aan de Neude. Dit terwijl de grootste plannen voor een moderne ‘Bieb ++’ strandden. Iconen hebben een streepje voor in dit soort discussies. Klein twijfelpuntje: wordt er geen zinkend schip binnengehaald om een gezonken schip te redden?
Autocultuur hoort bij De Binckhorst

Autocultuur hoort bij De Binckhorst

Bedrijventerreinen zijn lelijke non-plaatsen, ze zijn onderling inwisselbaar en ontberen geschiedenis en levendigheid. De Binckhorst is een uitzondering. Het binnenstedelijk bedrijventerrein in Den Haag bezit unieke geschiedenis gekenmerkt door autocultuur.
Over ranglijstjes, erfgoedlabels en trots

Over ranglijstjes, erfgoedlabels en trots

Hoogleraar Gert-Jan Hospers vraagt zich af waarom we steden en regio's tot lijstjes willen reduceren. Zijn pleidooi voor waardering 'op ooghoogte' moet aantonen wat échte waarde definieert. Hij schreef er een boek over: Geografie en gevoel.
Rotterdam: van sloop naar historisch besef

Rotterdam: van sloop naar historisch besef

Hoe staat het met het ‘historisch besef’ in Rotterdam? Op 12 maart stellen AIR en cultuurpodium Arminius deze vraag aan de orde in het ‘Sloopkogel-debat’. We vroegen cultuurhistorica Marinke Steenhuis naar haar indruk van de balans tussen sloop-nieuwbouw en behoud in Rotterdam.
Chinese talentenfabriek

Chinese talentenfabriek

Fabrieken omtoveren tot cultuurgebouwen, een beproefd concept. Maar soms kost de renovatie al zoveel geld dat een goede programmering er bij in schiet. Jorn Konijn legt uit welke winst de herbestemming van een ‘oude’ glasfabriek in Shenzhen opleverde.
Wiens bezit?

Wiens bezit?

Wiens bezit? was de titel van een studiedag over de voorgenomen afstoot van 34 rijksmonumenten. Deze bijzondere selectie van rijksmonumenten heeft niet langer een gebruiksfunctie voor de rijksoverheid. Maar wie wil de monumenten overnemen en voor welke prijs?
Weg met erfgoed

Weg met erfgoed

Waar komt onze liefde voor alles wat oud en doorleefd is vandaan?, vraagt Annette Wiesman zich af. Onze hechting aan de 'oude cultuur' is goed te vergelijken met de manier waarop centralistische regimes cultureel nationalisme propageren. Erfgoed vervult dan de functie van instant identiteitsverstrekker.
Rijksmonument Brandevoort

Rijksmonument Brandevoort

De Vinex-wijk Brandevoort bij Helmond verdient de status van een Rijksmonument, bepleiten vier studenten. Om deze stelling kracht bij te zetten, schreven zij een manifest dat oproept tot waardering van de historiserende architectuur ontworpen door Rob Krier.
De nieuwe erven

De nieuwe erven

De leegstand op het platteland schiet de laatste jaren omhoog. Met welke strategie ga je die leegstand te lijf en welk type architectuur hoort daarbij? Veerle van Westen beargumenteert waarom er nu aandacht nodig is voor het boerenerf.
Vraaggericht herbestemmen van landelijk erfgoed

Vraaggericht herbestemmen van landelijk erfgoed

Waarom blijft de proceskant van herbestemmings-projecten onderbelicht? Volgens Arthur Jansen is vooral bij bijzondere objecten in het buitengebied een meer vraaggerichte benadering nodig, het onderwerp van zijn afstudeerproject.
Stedenbouw en erfgoed, meer dan een flirt

Stedenbouw en erfgoed, meer dan een flirt

Nu de stedenbouw ook transformatie en herbestemming op de agenda heeft gezet, zoeken de monumentenmensen nadrukkelijk contact met stedenbouwers. Dat zou wel eens een duurzame en vruchtbare relatie kunnen worden en dat is goed nieuws voor de stad.
Schuldige gebouwen

Schuldige gebouwen

Onlangs stond de burgemeester van Neurenberg voor de keuze om de gebouwen van het Neurenberg-complex, waar Hitler tussen 1933 en 1938 zijn partijbijeenkomsten hield, te slopen of te restaureren. Er werd gekozen voor ‘een beetje’ opknappen. De gebouwen mogen er niet té mooi uit komen te zien.
Publieke waarde is ook publieke verantwoordelijkheid

Publieke waarde is ook publieke verantwoordelijkheid

Sanne de Koning zond dit artikel in voor de 'call for blogs' met de vraag: "Wat is de publieke waarde van erfgoed?" Volgens haar zijn waardering, bewustwording en participatie door publiek met elkaar verbonden.
Mobiliseer het collectief geheugen

Mobiliseer het collectief geheugen

Sofia Opfer won met dit artikel over het aanwakkeren van het collectief geheugen de 'call for blogs' met de vraag: "Wat is de publieke waarde van erfgoed?" Daarmee verdient zij gratis toegang tot het Nationaal Monumentencongres.
Respecteer het industrieel erfgoed

Respecteer het industrieel erfgoed

In oktober organiseerde VOER een 'call for blogs' met de vraag: "Wat is de publieke waarde van erfgoed?". Fréderic Louis deelde een bijzonder verhaal over industrieel erfgoed in Gent.
Facadisme als strategie voor erfgoedbehoud

Facadisme als strategie voor erfgoedbehoud

‘Facadisme', een vorm van stedelijke herontwikkeling waarbij behoud van historische gevels voorop staat terwijl de achterliggende structuur compleet getransformeerd of zelfs gesloopt wordt. Facadisme wordt vaak besproken in denigrerende termen, maar waarom kan de strategie geen rol spelen in het behoud van erfgoed?
Geen sierkamer meer

Geen sierkamer meer

Op basis van het oorspronkelijke ontwerp van Cuypers pakte bureau Copijn de tuinen van het Rijksmuseum op eigentijdse wijze aan. De gebruikswaarde is toegenomen – de vakwereld reageert verdeeld.
Een tweede leegstandsgolf op komst

Een tweede leegstandsgolf op komst

Koen Raats vraagt aandacht voor een tweede golf van leegstand die dreigt voor eerder herbestemd erfgoed. De herbestemmingen met publieke functies hangen aan een zijden draadje.
Hopen op ruïnes

Hopen op ruïnes

Een paar jaar geleden stond ik in de verlaten Amsterdamse Centrale Markthal uit 1932. Voor een krant schreef ik over de tuindersbootjes die vanuit de Haarlemmermeer groente en fruit aanvoerden en in drive in-stijl onder de veilingklok tot stilstand kwamen. Het was indrukwekkend om daar te staan, in die grote lege hal met kapotte muren...
Herbestemming van stedelijke spoorlijnen

Herbestemming van stedelijke spoorlijnen

Recentelijk zijn in Rotterdam en Utrecht spoorlijnen gesloten. Maar wat doe je met oude, buiten gebruik gestelde spoorlijnen midden in de stad? Arjan den Boer bespreekt eerder herbestemde voorbeelden en de rol die burgers daarbij spelen.
Maak van de 'gewone' school een monument

Maak van de ‘gewone’ school een monument

Het 'gewone' schoolgebouw uit de wederopbouwperiode heeft zich bewezen en verdient een status als rijksmonument, beargumenteren Wilma Kempinga en Tjeerd Wessel van ideëel onderzoeksbureau Mevrouw Meijer.
Werelderfgoed in het YouTube-tijdperk

Werelderfgoed in het YouTube-tijdperk

Op 4 september opent in Amsterdam het allereerste bezoekerscentrum ter wereld gewijd aan UNESCO werelderfgoed. Curator Michiel van Iersel legt uit waarom beschermde gebouwen en gebieden niet op slot moeten maar juist ruimte moeten blijven bieden voor toe-eigening.
Geschiedenis zonder verleden tijd

Geschiedenis zonder verleden tijd

Na zijn bezoek aan Tokyo reflecteert Edwin Gardner over hoe het verleden gestalte krijgt in de stad. Anders dan de westerse monumentenzorg vindt Tokyo de continuïteit van haar geschiedenis niet enkel in materie, maar vooral in hoe gebruiken en tradities het dagelijks leven structuur en zin geven.
Mysterie cultuurhistorie verstoord door infobordjes

Mysterie cultuurhistorie verstoord door infobordjes

Nederland loopt over van landschappen, routes en buitenplaatsen met een historische lading. Mark Hendriks pleit met het landschapspark Moerenburg als voorbeeld, dat beleving van cultuurhistorie soms beter impliciet kan blijven.
VOER zoekt opiniemakers

VOER zoekt opiniemakers

VOER zoekt opiniemakers om op regelmatige basis nieuw denkvoer aan te bieden op het gebied van erfgoed en ruimte-onderwerpen. We nodigen je uit om deel uit te maken van de community in een functie als gastblogger, vaste blogger, fotograaf of illustrator.
Over perspectief wisselen en vieze handen maken

Over perspectief wisselen en vieze handen maken

Tijdens de Week van het Lege Gebouw (30 mei - 3 juni) werkten zeventig studenten van veertien verschillende opleidingen van uiteenlopende disciplines intensief samen om een business case op te stellen voor een leeg pand in Den Haag, eigendom van de Rijksgebouwendienst. VOER was aanwezig om de interdisciplinaire werkwijzen in kaart te brengen.
Naar een ontwikkelingsgerichte erfgoedzorg

Naar een ontwikkelingsgerichte erfgoedzorg

Hoe gaan gemeenten in de praktijk om met cultureel erfgoed in de ruimtelijke ordening? Stedenbouwkundige Rob Schram constateert dat gemeenten in hun beleid vaak consoliderend te werk gaan en pleit daarom voor meer ontwikkelingsgerichte benadering.
Erfgoedvisie op de Kuip ontbreekt

Erfgoedvisie op de Kuip ontbreekt

Er woedt momenteel een hevige discussie over de mogelijke nieuwbouw van een voetbalstadion in Rotterdam-Zuid. Welke plek neemt de waardering voor het 76 jaar oude Feyenoord-stadion in deze discussie in?
Organiseer zelf de welstand van de toekomst

Organiseer zelf de welstand van de toekomst

De welstand moet anders. Matthijs de Boer roept zijn vakgenoten op om gemeenschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en de welstand van de toekomst zelf te organiseren. "Een tuchtcommissie hoeven we niet, wel een vorm van intervisie, van ‘peer review’."
de Week van het Lege Gebouw

de Week van het Lege Gebouw

Een totaalplan maken voor het hergebruiken van een leeg gebouw in amper 5 dagen tijd, dat is de Week van het Lege Gebouw (30 mei - 3 juni). VOER is gevraagd om deelnemende studenten te volgen en verslag te leggen van hun werkproces.
Kijk met VOER mee over sectorale grenzen

Kijk met VOER mee over sectorale grenzen

Argumentaties voor het behoud of de ontwikkeling zijn prima expliciet te maken, maar het gebeurt nog veel te weinig. VOER biedt een onafhankelijk platform en beperkt zich daarbij niet tot één vakgebied, maar reikt juist over de grenzen van disciplines.
Erfgoed in beeld en beweging

Erfgoed in beeld en beweging

Naast artikelen presenteert VOER straks ook beeld. We vragen illustrators, fotografen en andere creatievelingen hun visuele visie te geven bij actualiteiten en artikelen.
Eén dag voor opening Rijksmuseum: VOER ging kijken

Eén dag voor opening Rijksmuseum: VOER ging kijken

VOER werkt vandaag met uitzicht op het Rijksmuseum aan de opzet van het nieuwe online platform. Er ligt nog geen rode loper, integendeel: de omgeving van het museum wordt met man en macht klaar gemaakt voor de opening. Welke reacties kwamen er de afgelopen weken over het vernieuwde 'Rijks' in de media? Een kleine selectie....