VOER - een afkorting van Visies Op Erfgoed & Ruimte - presenteert visies op het gebied van erfgoed in de ruimtelijke ordening. VOER levert food for thought.
Achtergrondartikel
Revitalisatie Oud Batavia nabij?

Revitalisatie Oud Batavia nabij?

Na veel gestrande initiatieven om Oud Batavia in Jakarta te revitaliseren, werken private en publieke sector nu samen aan herontwikkeling. Zal het dit keer wel lukken?
2020: meer innovatie bij verduurzaming

2020: meer innovatie bij verduurzaming

Moet de erfgoedsector zich richten op vakmanschap en andere sectoren op innovatie? Oneens. Moeten duurzame maatregelen voorwaarde worden voor de financiering van herbestemmingsprojecten? Eens.
Ontzamelen

Ontzamelen

Joks Janssen deed op 12 november uit de doeken hoe de praktijk en de klassieke monumentenzorg in elkaars vaarwater zijn gekomen. Zijn conclusie: het huidige monumentenbeleid gaat tegen de trend in en moet grondig heroverwogen worden.
Koloniaal erfgoed in Dar es Salaam

Koloniaal erfgoed in Dar es Salaam

Hoe verhouden inwoners van Dar es Salaam zich tot de historische bebouwing in hun stad? In dit reisverslag geeft Sofia Opfer een persoonlijke kijk op de ambigue houding ten opzichte van het erfgoed in de Tanzaniaanse miljoenenstad.
Geschiedenis zonder verleden tijd

Geschiedenis zonder verleden tijd

Na zijn bezoek aan Tokyo reflecteert Edwin Gardner over hoe het verleden gestalte krijgt in de stad. Anders dan de westerse monumentenzorg vindt Tokyo de continuïteit van haar geschiedenis niet enkel in materie, maar vooral in hoe gebruiken en tradities het dagelijks leven structuur en zin geven.