VOER - een afkorting van Visies Op Erfgoed & Ruimte - presenteert visies op het gebied van erfgoed in de ruimtelijke ordening. VOER levert food for thought.
erfgoedtheorie
Ontzamelen

Ontzamelen

Joks Janssen deed op 12 november uit de doeken hoe de praktijk en de klassieke monumentenzorg in elkaars vaarwater zijn gekomen. Zijn conclusie: het huidige monumentenbeleid gaat tegen de trend in en moet grondig heroverwogen worden.
Geschiedenis zonder verleden tijd

Geschiedenis zonder verleden tijd

Na zijn bezoek aan Tokyo reflecteert Edwin Gardner over hoe het verleden gestalte krijgt in de stad. Anders dan de westerse monumentenzorg vindt Tokyo de continuïteit van haar geschiedenis niet enkel in materie, maar vooral in hoe gebruiken en tradities het dagelijks leven structuur en zin geven.