VOER - een afkorting van Visies Op Erfgoed & Ruimte - presenteert visies op het gebied van erfgoed in de ruimtelijke ordening. VOER levert food for thought.
burgerparticipatie
Wiens bezit?

Wiens bezit?

Wiens bezit? was de titel van een studiedag over de voorgenomen afstoot van 34 rijksmonumenten. Deze bijzondere selectie van rijksmonumenten heeft niet langer een gebruiksfunctie voor de rijksoverheid. Maar wie wil de monumenten overnemen en voor welke prijs?
Vraaggericht herbestemmen van landelijk erfgoed

Vraaggericht herbestemmen van landelijk erfgoed

Waarom blijft de proceskant van herbestemmings-projecten onderbelicht? Volgens Arthur Jansen is vooral bij bijzondere objecten in het buitengebied een meer vraaggerichte benadering nodig, het onderwerp van zijn afstudeerproject.
Publieke waarde is ook publieke verantwoordelijkheid

Publieke waarde is ook publieke verantwoordelijkheid

Sanne de Koning zond dit artikel in voor de 'call for blogs' met de vraag: "Wat is de publieke waarde van erfgoed?" Volgens haar zijn waardering, bewustwording en participatie door publiek met elkaar verbonden.
Mobiliseer het collectief geheugen

Mobiliseer het collectief geheugen

Sofia Opfer won met dit artikel over het aanwakkeren van het collectief geheugen de 'call for blogs' met de vraag: "Wat is de publieke waarde van erfgoed?" Daarmee verdient zij gratis toegang tot het Nationaal Monumentencongres.
Herbestemming van stedelijke spoorlijnen

Herbestemming van stedelijke spoorlijnen

Recentelijk zijn in Rotterdam en Utrecht spoorlijnen gesloten. Maar wat doe je met oude, buiten gebruik gestelde spoorlijnen midden in de stad? Arjan den Boer bespreekt eerder herbestemde voorbeelden en de rol die burgers daarbij spelen.
Werelderfgoed in het YouTube-tijdperk

Werelderfgoed in het YouTube-tijdperk

Op 4 september opent in Amsterdam het allereerste bezoekerscentrum ter wereld gewijd aan UNESCO werelderfgoed. Curator Michiel van Iersel legt uit waarom beschermde gebouwen en gebieden niet op slot moeten maar juist ruimte moeten blijven bieden voor toe-eigening.
Organiseer zelf de welstand van de toekomst

Organiseer zelf de welstand van de toekomst

De welstand moet anders. Matthijs de Boer roept zijn vakgenoten op om gemeenschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en de welstand van de toekomst zelf te organiseren. "Een tuchtcommissie hoeven we niet, wel een vorm van intervisie, van ‘peer review’."