VOER - een afkorting van Visies Op Erfgoed & Ruimte - presenteert visies op het gebied van erfgoed in de ruimtelijke ordening. VOER levert food for thought.
landschap
De nieuwe erven

De nieuwe erven

De leegstand op het platteland schiet de laatste jaren omhoog. Met welke strategie ga je die leegstand te lijf en welk type architectuur hoort daarbij? Veerle van Westen beargumenteert waarom er nu aandacht nodig is voor het boerenerf.
Geen sierkamer meer

Geen sierkamer meer

Op basis van het oorspronkelijke ontwerp van Cuypers pakte bureau Copijn de tuinen van het Rijksmuseum op eigentijdse wijze aan. De gebruikswaarde is toegenomen – de vakwereld reageert verdeeld.
Mysterie cultuurhistorie verstoord door infobordjes

Mysterie cultuurhistorie verstoord door infobordjes

Nederland loopt over van landschappen, routes en buitenplaatsen met een historische lading. Mark Hendriks pleit met het landschapspark Moerenburg als voorbeeld, dat beleving van cultuurhistorie soms beter impliciet kan blijven.