VOER - een afkorting van Visies Op Erfgoed & Ruimte - presenteert visies op het gebied van erfgoed in de ruimtelijke ordening. VOER levert food for thought.
publiek erfgoed
Een dromerig erfgoedlabel

Een dromerig erfgoedlabel

Het nieuwe erfgoedlabel dat Europa sinds kort rijk is, moet burgers het fijne gevoel geven deel uit te maken van de Europese Unie. Het Vredespaleis in Den Haag en Westerbork zijn alvast uitverkoren; voor 2015 mag Nederland binnenkort weer nieuwe plekken voordragen. Daarbij moeten we uitkijken dat ze niet overlappen met onze trotse dragers van...
Tweespalt over de Neudeflat

Tweespalt over de Neudeflat

De Neudeflat in de Utrechtse binnenstad is al jaren onderwerp van debat. In een tweestrijd verklaart Utrechter Arjan den Boer het modernistische kantoorgebouw tot monument, terwijl historicus Bas Kromhout ervoor pleit de ‘vermaledijde Neudeflat’ af te breken.
Koloniaal erfgoed in Dar es Salaam

Koloniaal erfgoed in Dar es Salaam

Hoe verhouden inwoners van Dar es Salaam zich tot de historische bebouwing in hun stad? In dit reisverslag geeft Sofia Opfer een persoonlijke kijk op de ambigue houding ten opzichte van het erfgoed in de Tanzaniaanse miljoenenstad.
Chinese talentenfabriek

Chinese talentenfabriek

Fabrieken omtoveren tot cultuurgebouwen, een beproefd concept. Maar soms kost de renovatie al zoveel geld dat een goede programmering er bij in schiet. Jorn Konijn legt uit welke winst de herbestemming van een ‘oude’ glasfabriek in Shenzhen opleverde.