Als alles erfgoed kan zijn, wat betekent dit dan voor de houding van de vakwereld van monumentenzorg en andere erfgoedprofessionals? Annette Wiesman interviewde verschillende betrokkenen naar aanleiding van het gesprek ‘Kan alles erfgoed zijn?‘, dat Platform VOER samen met het Van Eesterenmuseum in Amsterdam-West organiseerde.

In haar artikel dat op 7 juli 2017 in dagblad Trouw verscheen, neemt VOER-columnist en journalist Annette Wiesman het voorbeeld van parkeergarage Kempering in de Bijlmer als twistpunt. Vincent Kompier schreef al in 2016 het artikel ‘Dwepen met een halflege parkeergarage‘ over Kempering. Kompier vraagt zich in dat artikel af welke rol emoties, ervaringen en herinneringen spelen bij het waarderen van erfgoed. De garage is in traditionele zin niet van architectuurhistorisch belang maar heeft inmiddels een schare fans verzameld, die zich hard maken voor de immateriële waarde ervan. Eén ervan is Peter Dautzenberg, waar Annette Wiesman het gesprek mee aangaat in de intro van het artikel ‘Lelijk is geen argument voor sloop’:

Kempering_ingang

Parkeergarage De Kempering in de Amsterdamse Bijlmer staat er verlopen bij. Het beheerdersgebouwtje en de betonnen kelder zijn bedekt met graffiti. Van de smalle glazen ramen in de drie verdiepingen hoge gevel ontbreken er tientallen, als in een slecht onderhouden gebit. De parkeergarage staat al jaren leeg, alleen de kelder is in gebruik als kerk van de Ghanese Pinkstergemeenschap.

Ook een lelijke parkeergarage in de Amsterdamse Bijlmer moet worden gekoesterd. Want álles kan tegenwoordig erfgoed zijn, vinden specialisten.

Het gebouw staat op de nominatie om gesloopt te worden. Uiteenlopende plannen voor hergebruik werden al afgewezen door het stadsdeel. Maar het consortium Garage 4 All, waarin architect Peter Dautzenberg en twee andere initiatiefnemers deelnemen, hoopt het gebouw toch te behouden. Het reddingsplan dat zij dit voorjaar indienden, voorziet onder andere in tachtig mini-appartementen, een daktuin en een bierbrouwerij.

Waarom al die moeite voor een lelijke parkeergarage? “Die vraag krijg ik vaak te horen”, zegt Dautzenberg, tevens voorzitter van het BijlmerMuseum. …

> Lees de rest van het hele artikel op de website van Trouw