VOER - een afkorting van Visies Op Erfgoed & Ruimte - presenteert visies op het gebied van erfgoed in de ruimtelijke ordening. VOER levert food for thought.
Posts tagged "ontwikkeling"
Luisteren naar de klant

Luisteren naar de klant

Ontwikkelaar Rudy Stroink vindt 'naar de klant luisteren' een mager antwoord op de uitdagingen die de recessie ons heeft gebracht. "We mogen alleen maar faciliteren. Het begint langzamerhand op een collectief minderwaardigheidscomplex te lijken."
Werelderfgoed in het YouTube-tijdperk

Werelderfgoed in het YouTube-tijdperk

Op 4 september opent in Amsterdam het allereerste bezoekerscentrum ter wereld gewijd aan UNESCO werelderfgoed. Curator Michiel van Iersel legt uit waarom beschermde gebouwen en gebieden niet op slot moeten maar juist ruimte moeten blijven bieden voor toe-eigening.
Naar een ontwikkelingsgerichte erfgoedzorg

Naar een ontwikkelingsgerichte erfgoedzorg

Hoe gaan gemeenten in de praktijk om met cultureel erfgoed in de ruimtelijke ordening? Stedenbouwkundige Rob Schram constateert dat gemeenten in hun beleid vaak consoliderend te werk gaan en pleit daarom voor meer ontwikkelingsgerichte benadering.