VOER - een afkorting van Visies Op Erfgoed & Ruimte - presenteert visies op het gebied van erfgoed in de ruimtelijke ordening. VOER levert food for thought.
Posts tagged "opleidingen"
Gezocht: jonge vaklieden

Gezocht: jonge vaklieden

Door het gebrek aan goede restauratieopleidingen komt het behoud van monumenten onder druk te staan. Sascha Baggerman pleit voor nieuwe koers.
de Week van het Lege Gebouw

de Week van het Lege Gebouw

Een totaalplan maken voor het hergebruiken van een leeg gebouw in amper 5 dagen tijd, dat is de Week van het Lege Gebouw (30 mei - 3 juni). VOER is gevraagd om deelnemende studenten te volgen en verslag te leggen van hun werkproces.