Teun van den Ende

Teun van den Ende

Teun van den Ende (1982) schrijft, onderzoekt en voedt het (online) debat over de transformatie van stad en landschap. Hij werkt sinds 2010 voor het College van Rijksadviseurs en is sinds 2015 secretaris van het H-team (Herbestemmingsteam). Hij sloot zijn opleiding Architectuur (TU Delft) af met een scriptie over de herwaardering van naoorlogse wijken. Zowel de publieke als de vakinhoudelijke discussie – en het spanningsveld daartussen – over erfgoed waren voor Teun aanleiding om in 2013 Platform VOER op te richten.

www.werkplaatserfgoed.nl | LinkedIn | Twitter

 

Maurits van Putten

Maurits van Putten

Maurits van Putten (1986) werkt als zelfstandig communicatie- en beleidsmedewerker bij Nationaal Renovatie Platform (NRP). Daarnaast is hij hoofdredacteur van NRP Gulden Feniks 2016 en verbonden aan Architectuur Podium Haarlemmermeer en Schiphol. Maurits rondde in 2014 zijn Master Erfgoedstudies af aan de VU en schreef zijn onderzoek over autocultuur als cultuurhistorische kwaliteit bij de gebiedsontwikkeling van bedrijventerrein De Binckhorst, Den Haag. Naast zijn werk is Maurits actief als tekenaar/illustrator.

www.mauritsvanputten.com

 

Lotte Zaaijer

Lotte Zaaijer

Lotte Zaaijer (1978) is architect en bouwhistoricus. Zij onderzoekt en schrijft op het gebied van architectuur, stedenbouw en cultureel erfgoed. In gebouwen gaat zij graag op zoek naar de cultuur- en bouwhistorische waarden, de ruimtelijke kwaliteiten en kansen voor herbestemming. Zij heeft haar eigen bureau voor onderzoek en communicatie van erfgoed. Naast deze werkzaamheden is zij cursusleider voor de post-hbo opleiding Bouwhistorie & Restauratie aan de Hogeschool Utrecht.

Linkedin | Twitter

 

Annette Wiesman

Annette Wiesman

Annette Wiesman (1969) is zelfstandig journalist. Ze schrijft o.a. voor Trouw, Vrij Nederland, Elsevier Juist en het Financieele Dagblad. In 2013 publiceerde ze met Koos Havelaar bij NAi/010 Uitgevers het boek Herbestemming van postkantoren. Een nieuw leven voor de burchten van de post. Voor VOER schrijft ze elke zes weken een column over oude gebouwen en wat ze in ons losmaken.

www.annettewiesman.nl 
LinkedIn
Twitter

 

Oud-teamleden VOER

Maria Lamslag (1988) studeerde Kunst- en architectuurgeschiedenis en volgde daarna de master Erfgoedstudies en liep o.a. stage bij het Atelier Rijksbouwmeester, vanuit de behoefte erfgoed multidisciplinair te benaderen. Maria werkt als zelfstandige op het gebied van onderzoek, educatie, communicatie en journalistiek. Maria richtte met Teun Platform VOER op in 2013 vanuit de wens om denkbeelden van professionals en betrokkenen meer zichtbaar te maken en (crosssectorale) samenwerkingen te bevorderen. Maria maakt sinds 2016 niet meer onderdeel uit van de redactie, voor meer info over Maria, zie www.marialamslag.nl

 

Mark Hendriks maakte in 2014 en 2015 deel uit van de VOER-redactie als eindredacteur. Mark maakt sinds 2016 niet meer onderdeel uit van de redactie. Voor meer info over Mark, zie www.tekstlandschap.nl

 

Illustratoren

Een opinie of een gedachtegang is soms in één beeld uit te leggen, daar zijn dan haast geen woorden meer voor nodig. Op Platform VOER combineren we beeld en tekst het liefst.  Krijgen we een artikel binnen, dan zetten we een vraag uit bij onze illustratoren om hier beeld bij te maken. 

VOER werkt samen met:

Michelle Gulickx
Julia van Grieken 
Lieke Beelen 
Govert van den Heijden
– Maurits van Putten 

 

Meedoen? Graag! 

VOER zoekt opiniemakers om op regelmatige basis nieuw denkvoer aan te bieden op het gebied van erfgoed en ruimte-onderwerpen. Deel jij deze interesse en spreekt de missie van Platform VOER je aan? We nodigen je uit om deel uit te maken van de community in een functie als gastblogger, vaste blogger, fotograaf of illustrator.

Gastblogger
VOER is een open platform bedoeld voor iedereen. Je kan dus op onregelmatige basis blogs schrijven voor VOER op basis van je kennis, interesses of ervaringen, zoals een net afgerond (afstudeer)project. De timing en het onderwerp worden in overleg met de redactie bepaald. Op eigen initiatief een blog insturen kan altijd, de plaatsing ervan is altijd in overleg met de redactie.

Vaste blogger
De vaste kern van het platform. Schrijft blogs voor VOER rondom een bepaald thema op regelmatige basis (bijvoorbeeld eens in de zes weken). De onderwerpen worden in overleg met de redactie bepaald.

Fotograaf / illustrator
Beelden zetten aan tot nadenken op een hele directe manier. Als fotograaf of illustrator maak je beelden bij blogs op VOER of lever je beeld dat zelf een opinie, vraag of dilemma uitdrukt als aanzet voor een discussie.

Interesse? Neem dan contact met ons op!