Onder de noemer ‘trenddossiers’ ontwikkelt Platform VOER kennis in samenwerking met diverse partners. Vind op deze plek informatie over belangwekkende, opkomende en richtinggevende thema’s in de praktijk van erfgoed en ruimtelijke planvorming. Zelf een thema aandragen? Neem dan contact op¬†met je voorstel!

Dossier 1: Crowdfunding

Dossier 2: Interdisciplinaire werkwijzen